Zurck   Das groe Sims 3 Forum von und fr Fans > Blogs
Registrieren Blogs Hilfe Benutzerliste Sims 4 Forum Spielhalle Suchen Heutige Beitrge Alle Foren als gelesen markieren

Alt

Khoai lang mật nấu mật ma, mn ăn th vị

Verffentlicht: 01.08.2020 um 13:55 von buoidienbaominh
Theo Đng y, mật ma vị ngọt, tnh mt, c tc dụng thanh nhiệt, sinh tn dịch, nhuận to, ging kh. Dng trong trường hợp ho khan t đờm, kể cả chứng ho ra mu; cn dng trong cc chứng mất dịch vị do vị nhiệt, lưỡi đỏ ru t, miệng kh kht; đại tiện to kết v người bị ngộ độc do rượu. Thực nghiệm cho thấy, ma chứa nhiều loại đường, c tc dụng ức chế cc khối u c tnh.
https://g.page/buoidiengia?share
Chnh v vậy, nhiều gia đnh đ chuyển sang sử...
Forenmuffel
Kategorie: Kategorielos
Kommentare 1 buoidienbaominh ist offline
Wir brauchen Deine Untersttzung!

Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Maxis, Electronic Arts, EA Games, Die Sims, Die Sims 2, Die Sims 3, Die Sims Geschichten, MySims und MySims Kingdom sind eingetragene Warenzeichen und Copyright Electronic Arts Inc.

vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
APB Forum